Hỗ trợ trực tuyến

08 38763399

08 38750069


Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Bản đồ
Mô hình nhà tiền chế
Sản phẩm

Tất cả các cấu kiện do CTY TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia tự sản xuất bằng máy móc chuyên dùng: máy chấn, máy cán, máy uốn tạo được vẻ sắc nét và độ chính xác cao. Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tất cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối.

Tất cả các cấu kiện do CTY TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia tự sản xuất bằng máy móc chuyên dùng: máy chấn, máy cán, máy uốn tạo được vẻ sắc nét và độ chính xác cao. Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tất cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối.

Tất cả các cấu kiện do CTY TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia tự sản xuất bằng máy móc chuyên dùng: máy chấn, máy cán, máy uốn tạo được vẻ sắc nét và độ chính xác cao. Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tất cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối.

Tất cả các cấu kiện do CTY TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia tự sản xuất bằng máy móc chuyên dùng: máy chấn, máy cán, máy uốn tạo được vẻ sắc nét và độ chính xác cao. Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tất cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối.

Tất cả các cấu kiện do CTY TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia tự sản xuất bằng máy móc chuyên dùng: máy chấn, máy cán, máy uốn tạo được vẻ sắc nét và độ chính xác cao. Với ưu thế của chiều dài máy là 6m nên tất cả các cấu kiện phụ (viền ốp) của ngôi nhà ít có điểm nối.

CTy TNHH Tư Vấn - Đầu tư - VLXD Quốc Gia cung cấp trọn gói hê thống các loại tấm lợp phục vụ bao che cho công trình. Phôi tole do các nhà sản xuất tole chuyên nghiệp cung cấp. Thành phần nguyên liệu của tole có các loại sau: - Thành phần: kẽm mạ màu, nhôm kẽm mạ màu. - Chiều dày: 0.4mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.5mm, 0.6mm. Tuỳ theo công năng của từng dự án mà chúng tôi sử dụng từng loại tole cho phù hợp. - Tole sóng vuông 5 sóng: Tole sử dụng cho mái, có chiều cao sóng khá lớn, chống t

Trang hiện tại 1/2    Tổng cộng có 7 sản phẩm  Mỗi trang có 6 sản phẩm    
Trang chủ | Trang đầu | Trang cuối | Chuyển tới trang  Trang